វិសាលភាពនៃពិភពអរូបិយ មហោស្រពសិល្ប (Kh)

វិសាលភាពនៃពិភពអរូបិយនាំយកស្នាដៃរបស់សិល្បករវ័យក្មេងចំនួនប្រាំរូប ដោយស្នាដៃនីមួយៗមានទស្សនទានសិល្បៈពិសេសផ្សេងគ្នា។ គង់ ស៊ីដែន – ម៉ិច ជូឡាយ – រី រួន – សុង សៀកឡេង និងវង្ស ចាន់ដារ៉ី គឺជាសិល្បករដែលបានទទួលជ័យលាភីពីកម្មវិធីជំនាន់នៃភាពច្នៃប្រឌិត រដូវកាលទី៣។ សិល្បករនីមួយៗនឹងបង្ហាញការដំឡើងទៅតាមទីតាំងជាក់លាក់ ក្នុងបរិវេណ Friends Futures Factory (F3) ដែលយើងនឹងអញ្ជើញសារណជនទៅចូលរួមឈ្វេងយល់ពីពិភពមួយដែលតែងតែមិនត្រូវបានគេមើលឃើញ និងមិនស្គាល់។

View More វិសាលភាពនៃពិភពអរូបិយ មហោស្រពសិល្ប (Kh)

Worlds Unknown Art Festival (Eng)

Worlds Unknown brings together the artworks of five young artists, each with a unique vision. KONG Siden, MECH Choulay, Roun RY, SONG Seakleng and VONG Chandarey were awarded the Creative Generation 3 Prize in 2020. Each artist will present a site-specific installation across the spaces of Friends Futures Factory (F3) that invites the public to explore worlds that are often invisible and unknown.

View More Worlds Unknown Art Festival (Eng)