ការសុំពាក្យចាប់បើកហើយ!

ជំនាន់នៃភាពច្នៃប្រឌិត

ជំនាន់នៃភាពច្នៃប្រឌិត គឺជាទេវទិការមួយ ដើម្បីបើកបង្ហាញនូវ អ្នកដែលមានទេពកោសល្យផ្នែកសិល្បៈកម្ពុជាថ្មីៗ តាមរយៈការប្រារព្ធសាទរ, ការណែនាំ និង ការបណ្ដាលចិត្តដល់ អ្នកច្នៃប្រឌិតវ័យក្មេងក្នុងការបណ្ដុះឲ្យមានទស្សវិស័យផ្នែកសិល្បកម្មរឹងមាំ ហើយនិង បណ្ដុះជំនាញឯកទេស។

ថ្ងៃផុតកំណត់ត្រូវបានពន្យារហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩!

សិល្បៈចំនួនប្រាំរូប នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីបំពេញគម្រោងថ្មី អំឡុងពេល ការធ្វើនិវាសដ្ឋានប្រាំមួយសប្ដាហ៍ និង សម្រាប់ដាក់បង្ហាញក្នុងពិព័រណ៍ទោស ។ សិល្បករនីមួយៗនឹងទទួលបាន ពានរង្វាន់ ប្រាក់រង្វាន់ រោងជាងសម្រាប់និវេសនដ្ឋាន និង វគ្គជំនាញឯកទេសខ្លីៗមួយចំនួនផ្សេងទៀត។

នណាអាចដាក់ពាក្យសុំបាន?

សិល្បករ/និស្សិតខ្មែរ(កម្ពុជា) ដែលមានអាយុពី១៨ដល់៣០ឆ្នាំ និង អនុវត្តិការងារ នៅក្នុងវិស័យដូចខាងក្រោម គំនូរ/គំនូរខ្មៅដៃ, រូបថត, រចនាម៉ូដ, រចនាក្រាហ្វីក ឬ ស្ថាបត្យកម្ម។

ជំនាន់នៃភាពច្នៃប្រឌិត ឆ្នាំ២០១៩ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ ការឧបត្ថម្ភប្រកបដោយសប្បុរស របស់លោកស្រីបណ្ឌិត Karen McLeod Adair និង លោក Anthony Adair ជនជាតិអូស្រ្តាលី ដែលជាអ្នកធ្វើសមុច្ច័យសិល្បៈសហសម័យខ្មែរ និង ជាអ្នកគាំទ្រសិល្បករវ័យក្មេង។ រួមជាមួយការឧបត្ថម្ភបន្ថែមពីសំណាក់ Java Creative Café។

Creative Generation 3 is thanks to the kind support of Karen McLeod Adair & Anthony Adair, Australian collectors of contemporary Cambodian art and supporters of young artists. With additional support from Java Creative Café.

អ្នកជាប់មុនៗ

PAST WINNERS

២០១៧
អ្នកជាប់៖ ឆេង សៀងហៃ, ឈុំ លឹមហេយ, ស្រុន រីដា, សុន លីម៉ី, និង សមូហគ្រាសនៃ និសិ្សតស្ថាបត្យកម្ម
គណៈវិនិច្ឆ័យ៖ វុធ លីណូ, យាន រស្មី, ម៉ឹង មេត្តា និង ដាណា ឡេងល័ស
ផលិតករប្រឌិតភាព៖ ម៉ឹង មេត្តា
ម្ចាស់ឧបត្ថម៖ ធនាគារឯកទេសតូម៉ាតូ

២០១៨
អ្នកជាប់៖ ជូ សុទាត់ បូមីន, ជី ពួយ, ខៀវ កាណែល, ស៊ីន ម៉ានី, KWN23, ទុំ យួរីផល និង ធីល កាន់
គណៈវិនិច្ឆ័យ៖ វុធ លីណូ, យាន រស្មី, ទិត្យ កណ្និថា, ម៉ឹង មេត្តា និង ដាណា ឡេងល័ស
ផលិតករប្រឌិតភាព៖ ម៉ឹង មេត្តា
ម្ចាស់ឧបត្ថម៖ ឃែរិន ម៉ាក់លីអូដ៍ អាដែរ និង អានថូនី អាដែរ, និង ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញ

_

2017
Awardees: Chang Shanghai, Chhum Limhay, Srun Rida, Sun Lymei and collective of Architecture students
Jurors: Vuth Lyno, Yean Reaksmey, Moeng Meta and Dana Langlois
Creative Producer: Moeng Meta
Sponsor: Tomato Specialized Bank

2018
Awardees: Chau Sotort Bormin, Chi Phouy, Khiev Kanel, Sin Many, KWN23, Tum Yuryphal and Tyl Kan
Jurors: Vuth Lyno, Yean Reaksmey, Tith Kanitha, Moeng Meta and Dana Langlois
Creative Producer: Moeng Meta
Sponsors: Karen McLeod Adair and Anthony Adair and the US Embassy of Phnom Penh

ជួបគណៈវិនិច្ឆ័យរបស់យើង

MEET OUR JURY PANEL

ម៉ឹង មេត្តា

គទានុរក្សសិល្បៈ ឯករាជ្យ

ជាគទានុរក្សឯករាជ្យ ម៉ឹង មេត្តាមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។ គាត់គឺជាស្ថាបនិក កន្លែងខ្ញុំ និង ដំបូល ដែលទាំងពីរគឺជា ស្ថាប័នសិល្បៈឯករាជ្យ និង ជាផ្ទះធនធានសិល្បៈ។ កន្លងមក មេត្តាបានធ្វើគទានុរក្សាពិព័ណ៌មួយចំនួនសម្រាប់ វិចិត្រសាលTreeline ក្នុងខេត្តសៀមរាប ដែលពិព័ណ៌ទាំងនោះរួមមាន«ឆ្ពោះទៅមុខ» (២០១៩), «រៀនពីអតីតកាល៖ គម្រោង វណ្ណ ម៉ូលីវណ្ណ» (២០១៩) និង «ទីប្រសព្វ» (២០១៩) ហើយ «ឥទ្ធិពល» (២០១៩) សម្រាប់វិចិត្រសាលគម្រោងសិល្បៈសស។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧-២០១៨ មេត្តគឺជា ផលិតករប្រឌិតភាព សម្រាប់ ជំនាន់នៃភាពច្នៃប្រឌិត ដែលជាកម្មវិធីសិល្បៈផ្តួចផ្ដើមឡើងដោយ ចាវ៉ា ក្រេអេទីវ កាហ្វេ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣-២០១៦ គាត់មាននាទីជា ប្រធានគម្រោងសហគម ប្រចាំ វិចិត្រសាលសសបាសាក់។

Moeng Meta

Independent Curator

Meta Moeng is an independent curator based in Phnom Penh, Cambodia. She is the founder of Kon Len Khnhom and Dambaul, an independent arts space and an arts resource home. She has previously curated exhibitions at Treeline Gallery in Siem Reap such as Face Forward (2019), Learning From The Past: The Vann Molyvann Project (2019), Ti Prasap (2019) and Influence (2019) at Sa Sa Art Projects. In 2017-2018, she was creative producer for Creative Generation, a project by Java Creative Cafe. In 2013-2016, she was Community Projects Manager at SA SA BASSAC.

We'd like to say a special thank you to Moeng Meta for being an important part of the first two years of the Creative Generation program!

វុធ លីណូ

នាយកផ្នែកសិល្បៈ, គម្រោងសិល្បៈសស

វុធ លីណូ (ក. ១៩៨២ ភ្នំពេញ) គឺជា សិល្បករ គទានុរក្ស និង សហស្ថាបនិក/នាយកផ្នែកសិល្បៈនៃ គម្រោងសិល្បៈសស ដែលជាស្ថាប័នសិល្បៈដែលសហស្ថាបនាដោយសមូសហគ្រាស (collective) ស្ទាវសិល្បៈ និងជា ស្ថាប័នសិល្បៈតែមួយគត់នៃទីក្រុងភ្នំពេញ ដែលស្ថិតនៅក្រោមការចាត់ចែងរបស់សិល្បករ។ ការប្រតិបត្តិកិច្ចការគទានុរក្សនិងស្នាដៃសិល្បៈរបស់លីណូ ប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងលក្ខណៈបែបរួមចំណែក ដោយធ្វើការស្វែងរក ការសិក្សាជាសហគមន៍ ការដកពិសោធន៍ និង ការចែករំលែកនូវពហុសំឡេង តាមរយៈការធ្វើការសន្ទនា/ផ្លាស់ប្ដូបទពិសោធន៍។ ចំណាប់អារម្មណ៍របស់លីណូ ប្រសព្វគ្នារវាង ការវិចារណ៍អំពីសហគមន៍ និង ផលិតកម្មនៃស្ថានភាពសង្គម។ លីណូ មានកម្រិតសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកប្រវត្តិសាស្រ្តសិល្បៈ ពីសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនៃបុរីនូវយ៉ក ក្រោមហិរញ្ញប្បទានរបស់ អាហារូបករណ៍ហ្វុលប្រាយ (២០១៣-២០១៥) និង អនុបណ្ឌិតផ្នែក អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ ពីសកលវិទ្យល័យ អាអឹមអាយធី នៃទីក្រុងម៉ែលបោន ក្រោមហិរញ្ញប្បទានរបស់ Australian Endeavour Award (២០០៨-២០០៩)

Vuth Lyno

Artistic Director, Sa Sa Art Projects

Vuth Lyno  is an artist, curator and co-founding artistic director of Sa Sa Art Projects, Phnom Penh’s only Cambodian artist-run space initiated by the Stiev Selapak collective. His artistic and curatorial practices are participatory in nature, exploring communal learning, experimentation, and sharing of multiple voices through exchanges. His interest intersects micro-histories, notions of community, and production of social situations. Lyno holds a Master of Art History from the State University of New York, Binghamton, New York, supported by a Fulbright Fellowship (2013-15), and a Master of International Development from RMIT University, Melbourne supported by the Australian Endeavour Award (2008-2009).

សុវណ្ណ ភីឡុង

សិល្បករ និង អនុប្រធាន, សមាគមរូបថតភ្នំពេញ

សុវណ្ណ ភីឡុង គឺជា អ្នកថតរូបប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈឯករាជ្យមួយរូប ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ ភីឡុង ចាប់ផ្ដើមជាអ្នករូបថតសារព័ត៌មានក្នុងឆ្នាំ២០០៩ និង ក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ២០១១-២០១២ លោកចូលរួមជាបុគ្គលិករបស់ ការសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ និង ភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួផងដែរ។ ក្រៅតែជាអ្នក យកការណ៍ ភីឡុងបានអភិវឌ្ឍនូវគម្រោងឯកជនមួយចំនួន ជាពិសេសការងារដែលធ្វើឡើងក្រោមកម្មវិធី ស្ទូឌីដូរូបភាព នៃមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌បារាំង ហើយ បានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងមហោស្រព រូបថតភ្នំពេញ។

បន្ទាប់ពីបានទទួលការសិក្សារយៈពេលមួយឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសបារាំង ក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំង នៅឯ Ecole Nationale Supérieure Louis Lumiere លោកបានរកឃើញ នូវបច្ចេកទេសរូបថតប្រើហ្វីល និង បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងបច្ចេកទេសផ្សេងៗក្នុងការបោះពុម្ព។ លោកត្រលប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងសរទររដូវនៃឆ្នាំ២០១៣។ បច្ចុប្បន្ននេះ ភីឡុង បង្រៀន ធ្វើការអាស្រ័យមានបេសកកម្ម និង បង្កើតគម្រោងរូបថតថ្មីៗផ្សេងៗទៀត។ លំដាប់ការងាររូបថត និង ការបង្កើតវីដេអូខ្លីៗ របស់ភីឡុង គឺមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងៗ ក្នុងការអភិវឌ្ឍការប្រតិបត្តិការងារបង្កើតរូបភាពរបស់លោក។

Sovan Philong

Artist and Vice-President of the Photo Phnom Penh Association

Sovan Philong is an independent professional photographer working and living in Phnom Penh. He began in 2009 as a press photographer and later joined the staff of The Phnom Penh Post as well as the Xinhua News Agency in 2011-2012. Besides covering the news, Philong has developed several personal projects, especially those he developed with “Studio Images” of the French Cultural Center and were exhibited during the festival Photo Phnom Penh.

After studying one year in France with the support of a grant of the French government at Ecole Nationale Supérieure Louis Lumiere where he discovered analog photography and trained in different printing techniques, he went back to Cambodia in the fall of 2013. He currently teaches, works on assignment and develops new photographic projects. His personal photographic series and his short videos are more and more important in the development of his practice of image making.

ដាណា ឡេងល័ស

នាយិកាផ្នែកសិល្បៈ នៃ ចាវ៉ាក្រេអេទីវកាហ្វេ

ដាណា ឡេងល័ស គឺជា នាយិកាសិល្បៈ និង ជាគទានុរក្ស ហើយ ជិតម្ភៃឆ្នាំហើយ ដែលគាត់បាននឹងកំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុង ការងារគទានុរក្ស ការស្រាវជ្រាវ និង ការផលិតកម្មវិធីសិល្បៈសហសម័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ កិច្ចការរបស់ដាណា ផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើ ការប្រតិបត្តិសិល្បៈនៅក្នុង «បច្ចុប្បន្នកាល»។ ដាណា បាននឹងកំពុងបំពេញការងារជាមួយនឹងសិល្បករជាតិកម្ពុជានិងខ្មែរអនិកជន នៅក្នុងកាលៈទេសៈមួយដែលមានប្រពលភាពនៃការច្នៃព្រឌិតនិងការកសាលឡើងវិញ បន្ទាប់ពីការកម្ទេចដ៏គួរសោកស្ដាយមួយមកកាន់អត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជា (សម័យសង្គ្រាម)។ គាត់បានផលិតកម្មវិធីពិព័រណ៍រាប់រយពិព័រណ៍ ហើយ បានបើកផ្លូវឲ្យសិល្បករមានឈ្មោះបោះសំឡេងតាមរយៈវេទិការ ចាវ៉ាក្រេអេទីកាហ្វេ (ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ ២០០០)។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៨ រហូតដល់២០១៤ ដេណា បានស្ថាបនានិងដឹកនាំ មហោស្រពទីក្រុងយើង ដែលជាមហោស្រពសិល្បៈនិងទីក្រុងមួយ ទូទាំងប្រទេស។ ការងាររបស់គាត់ជាមួយសិល្បករ ត្រូវបានដាក់បង្ហាញ ឬ ធ្វើជាសមុច្ច័យនៅក្នុង សារមន្ទីរឬវិចិត្រសាលដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេង នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី បារាំង អូស្រ្តាលី និង សហរដ្ឋអាមេរិក។ បច្ចុប្បន្ននេះ ដាណាគឺជា នាយិកាសិល្បៈនៃ កម្មវិធីជំនាន់នៃភាពច្នៃប្រឌិត (២០១៧) និង ចាវ៉ាក្រេអេទីកាហ្វេ ដែលពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់ថា ចាវ៉ាសិល្បៈ (២០០០)។

Dana Langlois

Artistic Director, Java Creative Cafe

Dana Langlois is an Artistic Director and curator and for nearly 20 years she has been actively involved in curating, researching and producing contemporary art programs in Cambodia. Dana’s work focuses on artistic practices in the here and now. She has been working with Cambodian and diaspora artists in a time of intense creativity and reconstruction that followed the tragic destruction of the country’s cultural identity. She has produced hundreds of exhibitions and launched well-known artists through the Java Creative Café platform (est. in 2000). From 2008 until 2014 she founded and directed Our City Festival, a nation-wide art and urbanism festival. Her work with artists has been shown and collected in established museums and galleries in Singapore, France, Australia and the US. Currently she is the Artistic Director of Creative Generation (2017), and Java Creative Café, formerly known as JavaArts (2000).

អាននី ជេល ក្វាន់

គទានុរក្សឯករាជ្យ និង នាយក Something Human

អេននី ជេល ក្វាន់ គឺជាគទានុរក្ស និង ជាអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យ ដែលមានលំនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍ ហើយ តាំងពីឆ្នាំ២០០៥មក តែងតែបំពេញការងាររវាងទ្វីបអឺរ៉ុប និង អាស៊ី ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ គាត់បានស្ថាបនា គម្រោងបណ្ដើមគំនិតផ្នែកគទានុរក្សា ដែលមានឈ្មោះថា Something Human ដើម្បីរុករកមើលនូវ ចំនុចបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនជុំវិញ រឿងការធ្វើនិប្រវេសន៍ និង ការចលនាឆ្លងកាត់ព្រំដែន។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ Something Human បានបាប់ផ្ដើម គម្រោងពហុទីតាំងM.A.P នៅក្នុងវិមានអនិកជន ក្នុងទីក្រុងវិននីសច៍ និង សមុច្ច័យសិល្បៈទេសន៍នៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មុនដំបូងគេបង្អស់ ដែលនេះគឺជា ឯកសារបណ្ណសារធំជាងគេទាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈទេសន៍ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ រក្សាទុកក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប។ ពិព័រណ៌ដែល អេននីបានធ្វើគទានុរក្សាក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ដែលមានចំណងជើងថា «សម្ភារៈដែលមិនអនុញ្ញាត» រុករកមើលនូវ សិល្បករទាំងឡាយណា ដែលកំពុងធ្វើការជាមួយ បណ្ណសារមិនផ្លូវការដើម្បី និទានជារឿងដែលគេមិនសូវដែលលឺពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហើយ ថ្មីៗបំផុតនេះ អេននី បានសហគទានុរក្សា «បណ្ណសារក្នុងនិវេសនដ្ឋាន៖ សម្ចុច័យសិល្បៈទេសន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឯ Haus der Kunst Munich»។ អេននី ក៏ជាសមាជិកស្ថាបនិករបស់ Asia-Art-Activism ដែលជាបណ្ដាញស្រាវជ្រាវបែបពហុមុខវិជ្ជានិងអន្តរជំនាន់ ដើម្បីរុករកមើល ទំនោរគំរូនៃ «អាស៊ី» ដែលត្រូវបានគេប្រឆាំង នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស ហើយ គាត់ក៏ជា អ្នកជាប់ពាន Diverse Actions Leadership ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ផងដែរ។

Annie Jael Kwan

Independent Curator and Director of Something Human

Annie Jael Kwan is an independent curator and researcher based in London and working between Europe and Asia since 2005. In 2012, she founded the curatorial initiative, Something Human to explore critical issues around migration and movement across borders. In 2017, Something Human launched the multi-site M.A.P. project at the Diaspora Pavilion in Venice, and the pioneering Southeast Asia Performance Collection, the largest archive of materials related to performance in Southeast Asia in Europe. Her 2018 exhibition, Unauthorised Medium, explored artists working with alternative archives to tell lesser known narratives from the region, and most recently, she co-curated the Archive in Residence – Southeast Asia Performance Collection at Haus der Kunst, Munich. She is the founding

អាឡាំង អាណូដេ

នាយក, មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ La Friche Belle de Mai

បន្ទាប់ពីបានបំពេញការងារមួយចំនួន នៅក្នុង បណ្ដាញនៃសង្គមជាតិ (National Scenes) អាឡាំង បានចាប់ផ្តើមបង្កើតសារជាថ្មីនូវ កម្មវិធីរូបថត Rencontres de la Photographie d’Arles ក្នុងឆ្នាំ២០០១ ដោយសហការជាមួយលោក ហ្វ្រុងស្វ័រ អេប៉ែល និង លោក ហ្វ្រុងស្វ័រ ប៊ែរ៉េ។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៥ អាឡាំងបានចូលរួមក្នុង បណ្ដាញវប្បធម៌បារាំងនៅឯនាយសមុទ្រ ដើម្បីដឹកនាំក្នុងការកសាងឡើងវិញនូវ មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌បារាំង នៅទីក្រុង សៅប៉ាឡូង នៃប្រទេសប្រេហ្សិល ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលធំជាងគេទីបីនៅក្នុងពិភពលោក។ ហើយក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ លោកបានធ្វើការក្នុងសមត្ថភាពជានាយកនៃ មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌បារាំងនៃប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលមានជីវិតឡើងវិញ ហើយនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះ លោកក៏បានសហបង្កើត នូវ មហោស្រពរូបថតភ្នំពេញជាមួយនឹងលោក ឃ្រ្គីស្តង់ គូចូល ផងដែរ។

បច្ចុប្បន្ន តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ២០០១ អាឡាំងកំពុងដឹកនាំ មជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈ la Friche Belle de Mai ដែលអាគារមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺជាអតីតមូលដ្ឋានរោងចក្រឧស្សាហកម្ម នៅក្នុងកណ្ដាលទីក្រុងម៉ាសី ហើយបានប្រែក្លាយវាឲ្យទៅជា គម្រោងវប្បធម៌និងទីក្រុងដ៏ធំមួយ។ ក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្តូរនេះ អាឡាំងបាន ធ្វើវិភាគទាននូវ គម្រោងសិល្បៈវប្បធម៌ជាច្រើន ដែលសុទ្ធសឹងតែជាគម្រោងសិល្បៈដ៏ធំៗ រួមទាំងការរៀបចំពិព័រណ៌ សិល្បៈសហសម័យ ដាក់បង្ហាញស្នាដៃសិល្បករក្នុងស្រុក និង អន្តរជាតិ, ព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានអភិធានរឿង និង គម្រោងសិល្បបែបពហុមុខវិជ្ជាជាច្រើន។ បច្ចុបន្ននេះ la Friche ស្វាគមនទស្សនិកជនប្រហែលជា ៤៥០០០០នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ និង ចាត់ចែកគម្រោងវប្បធម៌និងសិល្បៈនានាចំនួន៦០០ ព្រឹត្តិការណ៍ជារាងរាល់ឆ្នាំ។

Alain Arnaudet

Director, La Friche Belle de Mai

After a several jobs within the network of National Scenes, Alain relaunched the Rencontres de la Photographie d’Arles in 2001 with François Hébel and François Barré. In 2005 he joined the French cultural network abroad to lead and restructure the Alliance Française in Sao Paulo, the third largest in the world. Then in the following years he worked as the director of the French Cultural Center of Cambodia to revitalize their programs, where he subsequently created the Photo Phnom Penh festival with Christian Caujolle.

Currently, he runs the Friche la Belle de Mai since July 2011, a former industrial site in the center of Marseille, transformed into a vast cultural and urban project. He has contributed many projects towards the transformation as major artistic projects including exhibitions of contemporary art with local and international partners, thematic events and multidisciplinary artistic projects. La Friche now welcomes around 450,000 visitors a year and offers 600 events throughout the year.

ឃែរិន ម៉ាក់លីអូដ៍ អាដែរ

ឃែរិន ម៉ាក់លីអូដ៍ អាដែរ កាន់មុខដំណែងគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ ក្នុងសម្ថភាពផ្សេងៗ នៃអាជីពរយៈពេល៣០ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យធនធានអន្តរជាតិ។ លោកស្រីបណ្ឌិត មានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកសង្គមកិច្ច (សកលវិទ្យាល័យឃ្វីនឡេនដ៍) អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម (សកលវិទ្យាល័យRMIT) អនុបណ្ឌិតប្រវត្តិសាស្រ្តសិល្បៈ (មហាវិទ្យាល័យBirbeck នៃសកលវិទ្យាល័យទីក្រុងឡុងដ៍) និង សញ្ញាបត្របណ្ឌិត (សកលវិទ្យាល័យមូណាច៍)។

លោកស្រីបណ្ឌិត មានចំណាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសទៅលើ សិល្បៈនៃរបបសង្រ្គាម។ និក្ខេបបទរបស់លោកស្រីបណ្ឌិត (ដែលមានចំណងជើងថា «លើសពីការចងចាំ៖ កេរដំណែលរូបភាពពីសម័យពលពត) ចងក្រងជាឯកសារអំពីរបៀបរបបរបស់សិល្បករសញ្ជាតិកម្ពុជា ឬ មិនមានសញ្ជាតិកម្ពុជា ដែលបានធ្វើក្នុងការតំណាងឲ្យជំនាន់ពលពត។ និក្ខេបបទរបស់លោកស្រីបណ្ឌិត សង្កេតទៅលើបរិបបទប្រវត្តិសាស្រ្ត សង្គមនយោបាយ និង វប្បធម៌ ដែលជាបរិបទនានា ដែលស្នាដៃទាំងនោះបានបង្កើតឡើង។ និក្ខេបបទរបស់លោកស្រីបណ្ឌិត បានវិភាគផងដែរទៅលើ ឥទ្ធិពលនៃសកលភាវូបនីកម្ម និង ចលនាសិទ្ធមនុស្សអន្តរជាតិ ទៅលើខ្លឹមសារនិងទម្រង់របស់ ប្រភេទសិល្បៈនៃរបបសង្រ្គាមដែលតំណាងឲ្យការប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជា។ ស្នាដៃសិល្បៈមួយភាគធំដែលបានលើកឡើងមកជជែកនៅក្នុងនិកេ្ខបបទរបស់លោកស្រីបណ្ឌិតគឺ សុទ្ធសឹងតែជា ការងារដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង ជាងបីទសវត្សមុននេះដោយសិល្បៈខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចំនួនបួនផ្សេងៗគ្នា រួមទាំងប្រទេសអូស្រ្តាលីផងដែរ។

Karen McLeod Adair

Karen McLeod Adair held senior management positions across a range of functions during a 30 year career in the international resources sector. She holds a Bachelor of Social Work (Uni. of Qld), Master of Business Administration (RMIT, Melbourne), M.A. (Distinction) Art History (Birbeck College, London University) and Ph.D. (Monash University).

She has a particular interest in the art of war. Her Ph.D. thesis, entitled More than Memory: Visual Legacies of the Pol Pot Regime, documents how Cambodian and non-Cambodian artists have represented this period, and explores the historical, socio-political and cultural context in which these works were created. It examines the influence of globalisation and the international human rights movement on the content and form of a genre of war art that represents the Cambodian genocide. The majority of the art works discussed were created over three decades by Cambodian artists living in four different countries, including Australia.

អំពីយើង

ABOUT

ជំនាន់នៃភាពច្នៃប្រឌិត គឺជាទេវទិការមួយ ដើម្បីបើកបង្ហាញនូវ អ្នកដែលមានទេពកោសល្យផ្នែកសិល្បៈកម្ពុជាថ្មីៗ តាមរយៈការប្រារព្ធសាទរ, ការណែនាំ និង ការបណ្ដាលចិត្តដល់ អ្នកច្នៃប្រឌិតវ័យក្មេងក្នុងការបណ្ដុះឲ្យមានទស្សវិស័យផ្នែកសិល្បកម្មរឹងមាំ ហើយនិង បណ្ដុះជំនាញឯកទេស។ គម្រោងនេះ ធ្វើឲ្យកិច្ចការរបស់ ចាវ៉ាក្រេអេទីកាហ្វេ កាន់តែមានលក្ខណៈផ្លូវការនិងមានជម្រៅ ដែលចាវ៉ាក្រេអេទីកាហ្វេ កំពុងប្រព្រឹត្តទៅ តាមរយៈសាខាហាងកាហ្វេពីបីកន្លែង និង ជាស្ថាប័នសិល្បៈបែបសហគមន៍ ហើយ បាននឹងកំពុងក្លាយជា គំរូសហគ្រាសវប្បធម៌មួយនៅកម្ពុជា ដែលមានអាយុជិតពីរទសវត្សមកហើយ។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០០ លោកស្រី នាយកាសិល្បៈ ដាណា ឡេងល័ស បាននឹងកំពុងធ្វើការណែនាំ និង ផ្ដល់នូវកាលានុវត្តភាពជាច្រើន ទៅឲ្យសំឡេងសិល្បករវ័យក្មេង ហើយដែលពួកគេជាច្រើនអ្នកបានឈានទៅដល់ ការចាប់អាជីពជាសិល្បករ ឬ គទានុរក្សនៅក្នុងកម្រិតឆាកអន្តរជាតិ។ នៅក្នុងស្មារតីដូចគ្នានេះ ដាណា បានបង្ហើតកម្មវិធីពានរង្វាន់ «ជំនាន់នៃភាពច្នៃប្រឌិត» ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ហើយជាមួយគ្នានេះ ដើម្បីពង្រីកបន្ថែមទៀត ទៅក្នុងវិស័យប្រឌិតភាព ដើម្បីកសាងនូវបណ្ដាញទំនាក់ទំនង និង ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រចំពោះ សិល្បករវ័យក្មេង និង និស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកសិល្បៈនិងរចនា ដែលកំពុងរីកដុះដាលក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Creative Generation is a platform to launch Cambodia’s new artistic talents by celebrating, mentoring and inspiring young creatives to cultivate a strong artistic vision and professional skills. It formalizes and deepens the work of Java Creative Café which runs a family of cafes and community art spaces and has been modelling cultural enterprise in Cambodia for nearly two decades.

Since the year 2000, Artistic Director Dana Langlois has been mentoring and providing opportunities to Cambodia’s emerging artistic voices, many of whom have gone on to establish international careers as artists and curators. In 2017, Langlois established the Creative Generation award program in the same spirit, while expanding further into the creative fields, building new connections and supporting the growing number of art and design graduates and young artists.

Close Menu